Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

Humlebier

I modsætning til honningbierne, hvor det er hele samfundet, der overvintrer, er et humlebisamfund kun etårigt. Hen på efteråret dør alle arbejder-humlebierne, og det er kun nogle unge dronninger fra hvert bo, der efter at have parret sig går i dvale og redder slægten gennem den kolde tid.

Dronningernes forårsvågnen

De humlebier, som man allerede i marts måned kan se brumle lavt søgende hen over jorden, er netop sådanne unge dronninger, som er kommet frem fra deres vinter-opholdssteder og er ude for at finde sig et passende sted til at grundlægge et nyt samfund.

Valg af reden og boets indretning

Vi har her i landet en halv snes forskellige arter humlebier. De fleste af dem bygger helst deres bo i jorden. Det kan være i en forladt muserede eller i en hulhed mellem sten i et stendige. En tom mejsekasse, en spurverede under tagskægget eller en isoleringsmåtte på et loft kan også bruges. De arter, som oftest slår sig ned i huse, er stenhumlen, Bombus lapidarius, og hushumlen, Bombus hypnorum.

Dronningens rolle i reden

Når humlebidronningen har bestemt sig for et sted, går hun i gang med at indrette reden. Er hulrummet for lille, så udvider hun det - til knytnævestørrelse - og hun isolerer det med tørre plantetrævler, med mos eller musehår. Af voks bygger hun et par små krukker på størrelse med fingerbøl, en til forråd og en til at lægge æg i.

Udviklingen af humlebisamfundet

Larverne, som klækker nede i vokskrukken, bliver fodret af dronningen med blomsterstøv og nektar.​

Når larverne har ædt sig store, forpupper de sig, og nogle dage senere kommer så årets første arbejderhumlebier på vingerne. De er tit meget små, simpelthen fordi dronningen ikke har kunnet overkomme at hente tilstrækkeligt med føde til dem. De træder nu hjælpende til med byggearbejdet og med at samle forråd, mens dronningen mere og mere helliger sig æglægningen.

Størrelse og struktur af humlebiflokken

Hen på sommeren kan humlebisamfundet nå op på 400-500 medlemmer. Humlebiboet kan forekomme ret rodet sammenlignet med den orden, man finder i honningbiernes kube eller stade. Hos humlebierne er forrådskrukker og larvekamre blandet mellem hinanden, og der findes ingen regelmæssige celler i boet.

Vigtigheden af humlebier som bestøvere

Humlebierne er meget vigtige som bestøvere af mange frugttræer og frøafgrøder, og der er altså al mulig grund til at behandle dem godt.

Humlebiers adfærd og stikkeevne

Der er normalt ingen særlige gener ved at have dem boende i sit hus. Humlebier er så skikkelige, at mange tror, de ikke kan stikke. Det er nu ikke rigtigt - de kan stikke - men de skal generes kraftigt, før de prøver på det. 

Hos Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS hjælper vi med bekæmpelse af insekter og andre skadedyr, bl.a. bekæmpelse af hvepse, rottebekæmpelse, bekæmpelse af borebiller, bekæmpelse af væggelus og meget mere.

Problem med humlebier?

Ring til os på tlf.: 

70 666 873

eller udfyld formularen og bliv ringet op hurtigst muligt.​​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Jydsk Skadedyrsbekæmpelse ApS

Vestergade 49,

8464 Galten70 Låsby

Tlf-nr.: 70 666 873

Email: kontakt@j-sb.dk

CVR-nr. 41335246

​Insektbekæmpelse

Møl

Hvepse og Gedehamse

Murbier

​Humlebier

Myrer

Andre dyr

Rotter

Husmår

Muldvarper

Sitemap​